Total Pageviews

Sunday, August 7, 2011

SOALAN – SOALAN STPM 2000 – 2010 Sejarah Malaysia, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur, 1800-1963Tema 1 Sejarah Malaysia
2001
       Huraikan perbezaan antara Adat Perpatih dengan Adat Temenggung yang diamalkan oleh masyarakat Melayu pada abad ke-19.

         Terangkan bagaimana kuasa raja-raja Melayu diperkukuhkan sebagai kuasa yang tertinggi dalam sistem politik Melayu sebelum kedatangan kuasa Barat.
2002
         Terangkan struktur sosial masyarakat Melayu di Tanah Melayu sebelum campur tangan British pada tahun 1874.
       Bincangkan Hukum Adat yang diamalkan di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak sebelum campur tangan British.
2004
       Bincangkan jenis-jenis hamba dan kesan pemerintahan British terhadap sistem perhambaan di Tanah Melayu.

2005
       “Sebelum campur tangan British di Negeri-negeri Melayu, golongan pembesar Melayu mempunyai kuasa politik, ekonomi, dan sosial dalam pemerintahan.” bincangkan.

2006
         Huraikan struktur masyarakat Melayu di Tanah Melayu sebelum tahun 1874.

         Masyarakat Melayu sebelum kedatangan British bukanlah masyarakat pertanian semata-mata. Bincangkan.

2007
            Bincangkan peranan adat dalam kehidupan masyarakat Melayu sebelum       campurtangan British.
2008
            Bincangkan peranan pembesar di Pahang sebelum campur tangan British.
2009
            Bincangkan pengaruh Islam terhadap kehidupan masyarakat di Tanah Melayu          sebelum campur tangan British pada tahun 1874.
2010
            Bincangkan system dan peranan pembesar di NNM hingga tahun 1874.
2010
            Huraikan kegiatan ekonomi komersial di Tanah Melayu hingga tahun 1874.

Tema 2 Sejarah Malaysia

2000
         Bandingkan bentuk pentadbiran kolonial British di Semenanjung Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah dari tahun 1819 hingga tahun 1888.

         Bincangkan sebab-sebab perubahan daripada dasar tidak campur tangan kepada dasar campur tangan British di negeri-negeri Melayu pada tahun 1874.

2001
       Kemunculan masyarakat majmuk di Tanah Melayu dipengaruhi oleh faktor perkembangan perusahaan bijih timah dan getah. Bincangkan.
       Huraikan reaksi penduduk pribumi terhadap campur tangan British di Sabah atau Sarawak dari tahun 1850-an hingga tahun 1915.

2002
              Jelaskan sebab-sebab penubuhan Negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896.

      Kestabilan politik di Tanah Melayu telah mendorong orang Cina dan India     berhijrah ke negara ini pada abad ke-19. Bincangkan.

2003
Huraikan perubahan-perubahan yang berlaku dalam sistem pemerintahan beraja dan pembesar Melayu di Perak dari tahun 1874 hingga tahun 1909.

Galurkan perkembangan sistem ekonomi masyarakat Malaysia sehingga akhir abad ke-19.

Bandingkan keadaan politik antara Sungai Ujong dengan Selangor menjelang campur tangan British pada pertengahan tahun 1870-an.

Bincangkan sebab-sebab penentangan terhadap pemerintahan British di Kelantan pada tahun 1915 dan di Terengganu pada tahun 1928.
      2004
      Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perusahaan bijih timah di Negeri-negeri Melayu dari tahun 1840-an hingga 1920-an.
      Huraikan kepentingan Perjanjian Persekutuan 1896 dari segi politik dan ekonomi.

2005
Bincangkan ekonomi bercorak komersil di Sarawak pada abad ke-19.

Huraikan bagaimana keluarga Temenggung berkuasa sepenuhnya di Johor pada akhir abad ke-19.

2006
Jelaskan faktor-faktor yang mendorong penghijrahan kaum Cina ke Tanah Melayu dari pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20.

2007
Bincangkan perkembangan perusahaan bijih timah di Tanah Melayu hingga tahun 1941.

Bincangkan reaksi masyarakat tempatan terhadap pentadbiran Brooke di Sarawak pada abad ke-19.

2008
Bincangkan kegiatan ekonomi komersil di Sabah pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20.

Bincangkan faktor campur tangan British di Negeri-negeri Melayu pada abad ke-19.

Huraikan kesan sosioekonomi sebagai akibat kemasukan orang China dan orang India pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20.

2009
Huraikan bentuk pemerintahan baru yang diperkenalkan oleh Dinasti Brooke di Sarawak pada abad ke-19.

Bincangkan langkah-langkah yang diambil oleh British untuk meluaskan pengaruhnya di Negeri-negeri Melayu Utara Tanah Melayu dari tahun 1897 hingga tahun 1909.

Kemunculan masyarakat majmuk di Tanah Melayu dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi perdagangan pada awal abad ke-20. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan ini?

2010
Pentadbiran Sir Hugh Low lebih Berjaya jika dibandingkan dengan pentadbiran JWW Birch semasa pelaksanaan system Residen di Perak. Bincangkan penyataan ini.


Tema 3 Sejarah Malaysia

2000
       “Pendudukan Jepun telah berjaya melahirkan satu kesedaran politik yang meluas, lebih tersusun dan bersatu di kalangan barbagai-bagai bangsa selepas tahun 1945”.Bincangkan pernyataan ini.

       Jelaskan kesan-kesan penubuhan Maktab Melayu Kuala Kangsar pada tahun 1905.

       Galurkan langkah-langkah yang membawa kepada pembentukan Malaysia

2001

       Bincangkan tiga faktor yang membawa kepada pengisytiharan darurat pada tahun 1948. Huraikan lima langkah yang diambil oleh pihak British untuk menamatkan darurat.

2002
       Huraikan peranan dan sumbangan golongan intelektual dalam gerakan kesedaran di Tanah Melayu sehingga tahun 1930-an.

2003
       Jelaskan mengapa pada peringkat awal Sabah dan Sarawak menolak Gagasan Malaysia.

2004
       Bincangkan perjuangan Gerakan islah di Tanah Melayu dari tahun 1906 hingga tahun 1938.

       Bincangkan kebangkitan gerakan anti-British yang berlaku di Tanah Melayu pada awal abad ke-20.
       Bincangkan alasan-alasan penentangan yang dikemukan oleh kerajaan Indonesia, Filipina dan Brunei berkaitan dengan penubuhan Malaysia.

2005
          Bincangkan gerakan anti-Jepun di Malaysia antara tahun 1942 hingga      tahun 1945.

          Jelaskan usaha yang dilakukan oleh United Malays National   Organisation (UMNO) dalam memperjuangkan kepentingan bangsa     Melayu        sebelum kemerdekaan Tanah Melayu.
     2006
          Bincangkan kesan sosial dan ekonomi akibat pendudukan Jepun di          Tanah Melayu dari tahun 1942 hingga 1945.

          Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya Gerakan Anti          Penyerahan Sarawak pada tahun 1946 dan faktor-faktor kegagalan          gerakan tersebut.
     2007
          Bincangkan faktor-faktor yang menyatukan orang Melayu untuk    menentang Malayan Union pada tahun 1946.

          Bincangkan perkembangan dan peranan persatuan-persatuan Melayu     dari tahun 1926 hingga tahun 1937.
     2008
               Bincangkan usaha kerajaan meningkat penglibatan dan sokongan penduduk tempatan dalam membanteras ancaman komunis dari tahun       1948 hingga tahun 1954.

2009
          Bincangkan matlamat dan strategi perjuangan Kaum Muda di Tanah        Melayu dari tahun 1906 hingga tahun 1938.

2010
          Sejauh manakah factor luaran mempengaruhi kebangkitan gerakan         kesedaran politik dalam kalangan orang Melayu sebelum Perang Dunia          Kedua?

          Jelaskan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemimpin pelbagai kaum       dari tahun 1955 hingga tahun 1957 untuk mencapai kemerdekaan di     Tanah Melayu.

Tema 4 Sejarah Malaysia

2000
       Struktur ekonomi Tanah Melayu masih merupakan kesinambungan kepada sistem ekonomi colonial. Bincangkan perubahan-perubahan ekonomi yang dilakukan oleh kerajaan sehingga tahun 1963.

2001
       Huraikan penglibatan Malaysia dalam pertubuhan serantau, Komanwel, dan antarabangsa dari tahun 1957 hingga tahun 1963.
2002
       Huraikan sistem pemerintahan Malaysia dari tahun 1957 hingga tahun 1963.
2003
       Bincangkan dasar pendidikan di Tanah Melayu pada tahun 1957 hingga tahun 1963 dalam usaha membina sebuah negara yang bersatu padu.

2005
       Bincangkan penglibatan Malaysia dalam Pertubuhan Asia Tenggara (ASA), Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB), dan Komanwel sejak tahun 1957.

2006
       Bincangkan kekuatan dan kelemahan dasar luar pro-Barat dan anti-komunis yang diamalkan oleh Tanah Melayu selepas kemerdekaan.

2007
       Sabah dan Sarawak mempunyai kedudukan istimewa dalam Persekutuan Malaysia.Jelaskan.

2008
       Analisis perkembangan pendidikan di Malaysia dari tahun 1956 hingga tahun 1961.2009
       Bincangkan dasar ekonomi yang dijalankan di Tanah Melayu dari tahun 1956 hingga tahun 1963.

2010
       Kepimpinan Tunku Abdul Rahman sangat mempengaruhi pembentukan dasar luar Tanah Melayu. Bincangkan penyataan ini.Tema 1 Sejarah Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur, 1800-1963

2001
       Huraikan peranan golongan pembesar dalam sistem sosial Zaman Tokugawa dan Zaman Manchu pada abad ke-19.

2002
                  Terangkan sistem pemerintahan beraja di Thailand dan Myanmar (Burma)    sebelum kedatangan Barat.

            Huraikan struktur masyarakat feudal yang terdapat di negara China dan Jepun         sebelum pembukaan kedua-dua negara ini kepada kuasa-kuasa asing.

2003
            Huraikan adat yang diamalkan oleh masyarakat China dan Jepun sebelum    kedatangan Barat.

            Huraikan sistem ekonomi tradisional di Thailand dan di Filipina sebelum        kedatangan Barat.

2005
                  “Masyarakat di Asia Tenggara pada awal abad ke-19 berpegang teguh kepada          kepercayaan agama”. Bincangkan.
2006
       Bandingkan susun lapis masyarakat Vietnam dengan susun lapis masyarakat Jepun pada abad ke-19.

2007

       Bandingkan institusi pemerintahan kemaharajaan di China dengan institusi pemerintahan kemaharajaan di Jepun hingga abad ke-19.

2008
       Huraikan sistem pemerintahan beraja di Thailand dan China sebelum pengibatan kuasa Barat.

2009
         Bincangkan peranan pembesar di Thailand dan Vietnam sebelum peluasan pengaruh Barat.

         Bincangkan kegiatan pertanian sara diri di India dan Vietnam sebelum campur tangan Barat.
2010
         Huraikan system pembesar di Myanmar dan di Thailand sebelum kedatangan kuasa Barat.

         Bincangkan perkembangan perusahaan gula sebagai tanaman komersil di Pulau Jawa dan di Thailand pada abad ke-19.


Tema 2 Sejarah Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur, 1800-1963

2000
       Huraikan kesan sosial akibat campurtangan Barat terhadap kehidupan rakyat Indonesia dan Myammar ( Burma )

       Bandingkan tindakbalas china dan jepun dalam menghadapi persaingan kuasa barat dari pertengahan abad ke-19 hingga dekad pertama abad ke 20.

       Bandingkan pemodenan Thailand semasa pemerintahan Raja Chulalongkorn(1868-1910) dengan pemodenan Jepun semasa pemerintahan Meiji(1968-1912).

2001
       Bincangkan perubahan-perubahan yang nyata akibat campur tangan British di India dan China sehingga mencetuskan Dahagi India pada tahun 1857 dan Pemberontakan Boxer pada tahun 1900.

       Bincangkan dasar pintu tertutup yang diamalkan oleh Thailand dan Vietnam pada abad ke-19.

       Bincangkan tindak balas masyarakat terhadap kuasa Barat di Filipina dan Indonesia pada abad ke-19.

2002
       Huraikan ekonomi komersial di Indonesia dan Thailand selepas kedatangan Barat pada abad ke-19.
       Bincangkan reaksi masyarakat tempatan terhadap kuasa Barat di Vietnam dan Filipina pada abad ke-19.

2003
          Bincangkan dasar pengilhakan kuasa-kuasa Barat di Vietnam dan di         India pada abad ke-19.

2004
            Bandingkan faktor-faktor yang menyebabkan Thailand dapat mengekalkan   kedualatannya daripada penjajahan kuasa Barat berbanding dengan negara        China pada abad ke-19.

            Jelaskan faktor-faktor yang membantu perkembangan pesat ekonomi komersil di   Jepun pada abad ke-19.

2005
          Sejauh manakah ekonomi menjadi faktor terpenting campur tangan        Barat di negara China dan Jepun pada abad ke-19?

          Bandingkan tindak balas masyarakat tempatan terhadap kuasa Barat di   Filipina dan India pada abad ke-19.

2006
          Bincangkan kesan kedatangan kuasa Barat terhadap perubahan      ekonomi di Indonesia dan Filipina.
               Analisis kesan hegemoni kuasa Barat terhadap China dan Jepun pada      abad ke-19.


2007
          Bincangkan kegiatan ekonomi di Indonesia dan Thailand hingga awal      abad ke-20.

          Pertembungan antara kebudayaan Barat dengan kebudayaan tempatan telah mengakibatkan meletusnya Perang Jawa (1825-1830) dan Dahagi India (1857).Bincangkan

2008
          Bincangkan kewujudan masyarakat berbilang kaum di Myanmar dan       Indonesia pada abad ke-19.

2009
          Bincangkan faktor yang mendorong meletusnya Perang Inggeris-Burma I (1824-1826) dan Perang Candu I (1839-1842).

2010
          Bincangkan perkembangan campur tangan Perancis di Vietnam dan        campur tangan British di China pada abad ke-19.

Tema 3 Sejarah Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur, 1800-1963

2000
       Bincangkan perkembangan-perkembangan di luar Asia Tenggara yang memberi kesan kepada gerakan nasionalisme di Asia Tenggara sebelum, tahun 1930an.

       Bandingkan pendekatan pemulihan kuasa memerintah antara Maharaja Tung Chih di China dengan Maharaja Meiji di Jepun.

2001


          Huraikan gerakan anti-Jepun di Filipina dan Burma dari tahun 1942          hingga tahun 1945.

2002
          Bincangkan faktor-faktor yang membawa kepada meletusnya Revolusi    China pada tahun 1911 dan Revolusi Siam pada tahun 1932.

2003
          Huraikan mengapa peranan dan pengaruh golongan agama dalam         gerakan nasionalisme di Myanmar (Burma) dan di Indonesia mengalami      kemerosotan selepas pertengahan tahun 1930-an.

          Jelaskan mengapa kehadiran Jepun di Asia Tenggara telah membawa      gerakan politik yang berbeza di Thailand dan di Myanmar(Burma).

2004
          Huraikan perkembangan pendidikan Barat di Indonesia dan di Thailand   dari tahun 1850 hingga Perang Dunia Pertama.

          Bincangkan perkembangan organisasi gerakan nasionalisme di Vietnam dari tahun 1913 hingga 1931.

          Huraikan corak perjuangan Dr. Sun Yat Sen dalam Revolusi China pada    tahun 1911 dan Mahatma Gandhi dalam gerakan nasionalisme di India   sebelum tahun 1941.

2005
          Bincangkan peranan golongan intelektual dalam gerakan nasionalisme    di Indonesia dan Myanmar (Burma) dari tahun 1900 hingga tahun 1941.

          Bincangkan langkah-langkah pemodenan yang dilakukan Raja        Chulalongkorn di Thailand dan Raja Mindon Min di Myanmar (Burma).


2006
          Bincangkan pengaruh agama terhadap kebangkitan semangat       kebangsaan di Indonesia dan Myanmar pada awal abad ke-20.

          Bincangkan peristiwa sejak tahun 1940-an yang membawa kemerdekaan          India dan Filipina.


2007
          Bandingkan perubahan yang dilakukan oleh Raja Mongkut (1851-1868) di Thailand dengan perubahan yang dilakukan oleh Raja Mindon Min     (1853-1878) di Myanmar dalam mengekalkan kemerdekaan negara   masing-masing.

          Bincangkan perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh Parti Komunis      China (PKC) dan Parti Komunis Indonesia (PKI) hingga pertengahan abad          ke-20.

2008
          Bincangkan perkembang sistem pendidikan di Filipina dan Jepun pada    abad ke-19.
      Bandingkan perjuangan antara Partai Nasional Indonesia dengan Kongress Kebangsaan India dalam gerakan nasionalisme hingga tahun 1941.

      Usaha pemodenan di Jepun pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20 lebih berjaya berbanding dengan usaha pemodenan di China. Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan ini?

2009
      Sejauh manakah agama dan bahasa memainkan peranan dalam menyatukan bangsa Indonesia dan India pada abad ke-20?
      Bincangan perjuangan Jose Rizal dalam gerakan nasionalisme di Filipina dan Dr. Sun Yat Sen dalam Revolusi China pada tahun 1911.

2010

      Bincangkan perjuangan gerakan Hukbalahap di Filipina dan gerakan Viet Minh di Vietnam semasa dan selepas pendudukan Jepun.

      Sejauh manakah perpecahan dalam kalangan pemberontak dalam Dahagi India pada tahun 1856 dan pemberontakan dalam pertubuhan Katipunan pada tahun 1896 di Filipina telah membawa kepada kegagalan pemberontakan tersebut?Tema 4 Sejarah Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur, 1800-1963

2000
         Bagaimanakah pertubuhan serantau dan antarabangsa membantu negara Asia Tenggara yang baru merdeka?
     2001
  d Bandingkan ciri pemerintahan republic antara China dengan Indonesia dari tahu 1949 hingga tahun 1960.

    2002
   Bincangkan persamaan dan perbezaan dasar luar negara China dan India dari tahun 1948 hingga tahun 1963.

    2003
   Jelaskan perkembangan politik yang berlaku di China dan Jepun, setelah tamatnya Perang Dunia Kedua.

    2004
  Bandingkan dasar luar Vietnam dengan dasar luar Indonesia dari tahun 1945 hingga 1963.

   2005
   Huraikan bagaimana Amerika Syarikat berjaya mengukuhkan fahaman demokrasi dalam pentadbiran negara Filipina (1935-1946) dan Jepun (1945-1952).

 2006
  d Bincangkan dasar luar Thailand dan dasar luar Indonesia selepas Perang Dunia Kedua.

2007
  d Bincangkan dasar luar yang diamalkan oleh Pakistan dan China selepas Perang Dunia Kedua hingga tahun 1963.

2008
  Bincangkan usaha pembangunan ekonomi dan sosial yang dilaksanakan di Filipina dan Vietnam dari tahun 1945 hingga tahun 1963.
2009
   Bandingkan dasar luar Thailand dengan dasar luar Jepun selepas Perang Dunia Kedua hingga tahun 1963.

2010
       Bandingkan perkembangan politik di India dengan perkembangan politik di Jepun selepas Perang Dunia Kedua hingga tahun 1950.

No comments:

Post a Comment